آموزش بیمار

بیماری ها

آرتروسکوپی

جراحی تعویض مفصلbehdasht

با بالا بردن سطح آگاهی جامعه از بیماری و روش های مختلف درمانی مسیر بهبودی روشن و آسان می گردد.